Za desnu stranu autoputa Beograd-Požega

Planira se trasa autoputa Beograd-Požega levom stranom save.

Mislim da autoput na levoj obali save veoma loše rešenje i to zbog:

  • Dolazi do zagušenja NBG,
  • Loša (dalja) povezanost sa starim delom BG, i dalje na istok, jug,
  • Gubitak odradivog zemljišta,
  • Nerešavanje klizišta,
  • Nepravilna (kriva) trasa,
  • Ugrožavanje izvorišta voda,
  • Nerešavanje plovnosti save,
  • Dosta skuplje rešenje itd...


Dobra strana je:

  • Manje komplikacija oko klizišta
  • Bolja (bliža) povezanost sa severom

Glasajte za bolje rešenje, dosta se odluke prepuštaju neznalicama i lopovima.


Sasa    Kontaktirajte autora peticije

Ime
Prezime
Grad
Država
Email adresa
Da li želite da Vaš potpis bude prikazan javno?
  
Vaša email adresa nikada neće biti objavljena u javnosti ili vidljiva trećoj strani.
Facebook