Изједначавање приватног са државним здравством

Задње је време да се нешто промени у здравственом систему Србије!

Наше здравство је на последњем месту у Европи према Европском здравственом потрошачком индексу!

Циљ ове петиције је да лекари у приватној и државној пракси имају иста професионална права и обавезе. Тиме би пацијенти добили право да се лече код сваког лекара са лиценцом, државног или приватног, о трошку обавезног осигурања.

 

Конкретни предлози:

1. Усвајање правилника о критеријумима за уговарање. Овим правилником лекари у  приватним здравственим  установама добијају могућност да упуте своје пацијенте, по трошку обавезног осигурања, на специјалистички преглед, болничко лечење, да отворе боловање, пропишу лек или медицинско-техничко помагало. 

2. Остваривање права пацијената на лечење код сваког лекара са лиценцом, државног или приватног, о трошку обавезног осигурања које би одредило универзалну цену услуга. Овим желимо да скренемо пажњу да је неопходна реформа Закона о здравственој заштити, веће укључивање приватног здравственог осигурања, све са циљем стварања одрживог система са јасним правима и обавезама. Као неопходност се намеће и одређивање више пакета здравствене заштите сходно индивидуалном издвајању, уз дефинисање основног пакета који би био доступан сваком појединцу и делом представљао социјалну категорију.

3. Неопходност ригорозне и стриктне казнене политике инспекцијских служби што би омогућило да за све постоје исти услови а где би знање и квалитет имали примат.

 

 

Предложена решења су успешно примењена у Европској унији. Србија је једина земља у региону у којој су приватне установе остале потпуно ван система здравствене заштите и здравственог осигурања. Тренутно, државно осигурање не дозвољава уговарање са лекарима у приватној пракси.

Највећи добитак би имали пацијенти јер би листе чекања биле драстично скраћене (приватни сектор располаже значајним капацитетима: 4.500 приватних здравствених установа у којима ради око 10.000 лекара. А растом конкуренције, порастао би квалитет здравствених услуга.

Ове мере би постакле и решавање једног великих проблема, запошљавање младих лекара у приватној пракси.

 

 


Милан Стојковић    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Милан Стојковић da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije24.com u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook