Deklaracija za promjene

DSCF49751.jpg

Crna Gora po svim evropskim nalazima mora ući u neizbježne promjene ako želi da izađe iz suštinski ekonomsko-socijalnog i demokratskog nazadovanja. Usvajanjem ove Deklaracije, 04. maja 2018. godine u Podgorici, pozivamo na okupljanje progresivnih građanskih snaga oko nužnih društvenih promjena.

Deklaracija počiva na deset ključnih principa:

Prvi princip jeste vizija građanskog društva. Crna Gora mora konačno da postane građanska država što je i njeno ustavno utemeljenje, a ne država koju je  prisvojila otuđena partijska elita. Državu moramo da vratimo građanima. Crnom Gorom moraju da vladaju građani u javnom interesu, prije svega slobodnim izražavanjem volje u demokratskim uslovima i zagarantovanim mehanizmima kontrole vlasti. Građanski princip kao temeljan postulat države ne negira pojedinačna i grupna nacionalna osjećanja koja jednako i sa punim pravom treba da imaju svi građani čineći Crnu Goru zemljom koja je integrisana na principima slobode i zajedničkih vrijednosti.

Drugi princip je princip jedinstva, a ne podjela. U ovoj zemlji podjele postoje zato što ih želi otuđena vlast - zavadi pa vladaj. Ali i zato što one odgovaraju jednom broju opozicionih političkih aktera. I jedni i drugi su konzervirali postojeće stanje u društvu, i jedni i drugi imaju koristi iz tih podjela, i jedni i drugi na tim podjelama opstaju. Umjesto tih podjela građanska Crna Gora mora da uspostavi vrijednosni i politički dogovor oko svih ključnih pitanja, i da na tom konsenzusu gradi državnu budućnost.

Treći princip jeste ideja socijalne pravde. Taj ustavni temelj mora biti osnov našeg zajedništva. Nije i ne može biti pravedno da otuđena oligarhija raspolaže svim dobrima ovog naroda tako što će ta dobra svih, koristiti za lično bogaćenje, dok većina građana ne može da živi pristojno, a veliki broj njih ne može da zadovolji ni osnovne životne potrebe. Pravedno je da država uspostavi red i kontrolu nad 'slobodnim' tržištem koje je danas samo sredstvo manipulacije kojim se opravdavaju velike socijalne razlike. Svi dobronamjerni građani znaju kako navodno slobodno tržište funkcioniše danas. Tim tržištem vlada partijska oligarhija i uređuje ga na način da se iz Crne Gore izvlači bogatstvo za pojedince iz vlasti i klijentilističkih grupa oko nje, čime sve to nužno proizvodi siromaštvo većine. Oni iznose bogatstvo, a nama ostavljaju dugove.

Četvrti princip jeste princip solidarnosti. Ovom Deklaracijom mi želimo da vratimo solidarnost kao tradicionalnu vrijednost crnogorskog društva. To znači da ne možemo i nećemo, kao pristojni građani, da nijemo posmatramo uništavanje svih ljudskih prinicipa koji odlikuju našu istoriju i našu tradiciju. Moramo da vratimo solidarnost, da se međusobno razumijemo i pomažemo jedni drugima. Moramo da napravimo važne političke korake kojima ćemo uvesti solidarnost kao jednu od ključnih vrijednosti na kojoj smo uvijek postojali i na kojoj ćemo graditi budućnost.

Peti princip jeste princip jačanja državnosti Crne Gore i oko toga ne smije biti kompromisa. Crna Gora je nezavisna država i njenu nezavisnost ne treba preispitivati niti se sa njom može manipulisati. Državnost danas urušava, najprije, otuđena partijska elita, tako što poharom narodnih dobara, koja nijesu neograničena, rasprodaje ono što su generacije stvarale, i sve to samo zarad ličnog bogaćenja. Državnost Crne Gore, sa druge strane, ugrožavaju, istina u sve manjem broju, i oni koji podstaknuti takođe manipulatorsko-demagoškim snagama žele da navodnim preispitivanjem statusa države proizvedu novi haos i vrate zemlju u prošlost. Takve snage s jedne strane daju alibi ekonomskoj pohari i slomu svih vrijednosti  kojom vlast navodno brani državu. S druge strane, oni su zajedno  i neprijatelji građanskih ideala na kojima ova Deklaracija počiva.

Šesti princip jeste ideja ubrzavanja evropskih integracija. Crnoj Gori je primarno mjesto na Zapadu, ne negirajući segmente i drugih istorijskih tradicija naše zemlje.  Ubrzavanjem evropskog puta, jača naš evropski identitet, a time jača i država Crna Gora. Postojeća vlast se deklarativno zalaže za evropske vrijednosti, a u praksi je zarobila državu i otima od nje ono što su generacije stvarale i što nam je priroda podarila. Formalno se usvajaju zakoni koji su u skladu sa napredovanjem ka EU, a u praksi se ti zakoni otvoreno krše, opet radi privilegovanog položaja i bogaćenja partijsko-tajkunske oligarhije.

Sedmi princip jeste princip jačanja institucija. Danas su institucije zarobljene u rukama otuđene partijske elite. Da bi Crna Gora bila jaka, i da bi građani uživali sve blagodeti napretka, potrebno je da napravimo institucionalnu reformu koja podrazumijeva razvlašćivanje vladajuće partijske elite. Te reforme znače da se institucije moraju ustanoviti kao nezavisne i autonomne a da među sobom funkcionišu na civilizacijskom principu podjele vlasti. Tek onda će one obavljati svoju funkciju za dobrobit svih građana, a ne pojedinaca i njihovih ličnih interesa.

Osmi princip jeste vizija pravednog društva. Želimo društvo  koje će se ugledati na razvijene pravne države zemalja Skandinavije, a ne društvo koje više liči na neke zemlje latinoameričke i evroazijske autokratije koje simuliraju demokratiju. Pravda je temelj države, i ako ne povratimo vjeru u pravdu, Crna Gora gubi moć svog postojanja. Mala u brojevima ne može opstati ako ne postane opet velika u vrijednostima. Poslije više vjekova spojena je državna i privatna kasa i otpor prema takvoj vlasti može prerasti u otpor prema državi.

Deveti princip je princip departizacije. Usljed tridesetogodišnje vladavine jedne partijske oligarhije, naša država je postala po nalazima Evropske unije zarobljena država, postaje imanje a ne država slobodnih građana. Promjenama ćemo oduzeti vlast nesposobnima i poslušnima i otvoriti prostor stručnosti i sposobnosti, kako bismo državu obnovili i uzdigli.

Deseti princip, jeste ideal demokratije. Navikli smo se na život u autokratiji i to je njena najveća pobjeda. U Crnoj Gori nema demokratskog dijaloga, niti fer i poštene borbe između političkih aktera. Umjesto demokratije u Crnoj Gori je autokratija , tj. otuđena vlast partijske elite. U Crnoj Gori demokratija je ugušena prije nego što je zaživjela. Nju guši autoritarnost, idolatrija, kult ličnosti i partitokratija. Realizacijom principa i ideja ove Deklaracije, nakon promjena ostvarićemo autentičnu ideju demokratije za dobrobit svih građana Crne Gore. Jačanjem demokratije, jačamo i državu, međusobno razumijevanje i toleranciju, jačamo transparentnost institucija, konačno, jačamo zajedništvo na kome Crne Gora treba da počiva.

 SLOBODNI GRAĐANI CRNE GORE, VRIJEME JE ZA PROMJENE!

Da bismo te promjene ostvarili moramo se ujediniti u zajedničkoj borbi protiv autokratije. Cilj je da se smijeni do danas nesmjenjiva vlast. Oni su do danas nesmjenjivi zato, i samo zato, što nije postojalo građansko okupljanje sa jasnom vizijom i stavom. Ovom Deklaracijom se to jedinstvo i taj stav želi ojačati. Generacije naših predaka nisu gradile ovu zemlju da bi je za trideset godina jedna otuđena vlast rasprodala i devastirala. Oni su gradili ovu zemlju sa uvjerenjem da će u našoj zemlji njihovi potomci živjeti u slobodi i prosperitetu, a ne da budu sluge partijskoj oligarhiji koja je sebi dala za pravo da otima sve naše resurse. Ova zemlja pripada svima nama, a ona je privremeno oteta od strane njih. Mi slobodni građani ih moramo spriječiti u tome, jer oni se nikada promijeniti neće. Njima je dobro, a njihova pohlepa je nezajažljiva. Koristeći političku moć oni rasprodaju naše more, naše planine, naše rijeke, naše fabrike, sve što je naše. Ovom zemljom ne trebaju da vladaju partije, njom trebaju da vladaju slobodni građani. Nisu partijski jurišnici otuđene elite niti pametniji niti bolji od ogromne većine slobodnih građana. Oni su sve ono što pristojni građani nisu, i nisu sve ono što slobodni građani jesu. Budućnost neće da čeka. Za bolju budućnost se moramo boriti. Ako se ne borimo, onda ćemo imati njihovu a ne našu budućnost, a to je budućnost poharane i osiromašene zemlje u kojoj smo mi njihove sluge. Građani Crne Gore nisu i nikada neće biti bilo čije sluge, a ponajmanje će pristati da budu sluge otuđenih pojedinaca koji su najgori, a ne najbolji među nama. Ako ćemo dozvoliti da nama vladaju strahom, onda mi slobodu i ne zaslužujemo. Niko nikada u istoriji, slobodu nije dobio bez borbe. Za slobodu je potrebna istrajna i iskrena borba, iza koje stoji pravda, istina i opšta, a ne pojedinačna, dobrobit. Strah ne smije da vlada, zato što strah slobodu ukida. Pobijediti strah je prvi korak ka slobodi. Onaj ko širi strah, a to je ovdje strah od gubitka države i strah od podjela, želi da na tom strahu vječito vlada. Zato se i održava ideja podjela i borbe za nezavisnost, jer se na taj način strahom mobilišu ljudi manipulacijom. Umjesto  straha, nama treba građanska hrabrost i jasna vizija. A biti hrabar ne znači ne osjećati strah, biti hrabar znači uprkos tom strahu uraditi ono što se uraditi mora. To znači uraditi ono što je moralno i ono što je pravedno. Otuđena partijska elita nije mjera istine i morala, već su oni mjera neistine i nemorala. Oni nisu mjera ljubavi, nego su mjera mržnje. Oni nisu mjera pravde, nego naprotiv, nepravda je njhovo ime. Oni nikako nisu mjera dijaloga i tolerancije, već su mjera monologa i nerazumjevanja vlastitih građana. Ponajmanje oni mogu biti mjera jedinstva i stabilnosti, zato što zarad ličnog dobra oni proizvode nejedinstvo i nestabilnost. Ukratko, oni nisu ono što pristojni građani Crne Gore zaslužuju i zato ih moramo jednom i zauvijek poslati u političku prošlost. Ovom Deklaracijom pozivamo sve pristojne građane Crne Gore koji vole svoju zemlju da nam se pridruže u pravednoj borbi za promjenama. Te promjene počinju danas na predstojećim lokalnim izborima. Nakon tih izbora, kada otuđenu partijsku elitu razvlastimo u opštinama, a najprije kada to učinimo u Podgorici, otpočeće sveopšti talas promjena na svim nivoima. Te promjene ćemo ostvariti mudro, bez anarhije, ali i bez kolebanja. Tim promjenama jačamo stabilnost, crnogorsku državnost i ubrzavamo evropske integracije. Te promjene znače da umjesto otuđenih pojedinaca, vlast preuzimaju slobodni građani koji vole svoju zemlju i koji će se odgovorno ponašati prema zajedničkim dobrima. Te promjene predstavljaju put kojim moramo poći, kako bi vratili osmjeh na lica svim građanima. Tim promjenama ostvarićemo građansko jedinstvo koje nam je prijeko potrebno radi budućnosti. Nakon tih promjena, svi ćemo osjetiti dah slobode i pravde, a Deklaracija o promjenama ima za cilj da formira jezgro Građanskog saveza za promjene. Ovo jezgro će vremenom jačati, a Savezu će se u mjesecima i godinama koje dolaze priključivati svi pojedinci lojalni i odani principima na kojima Savez počiva, a koje ova Deklaracija ustanovljava. Članstvo u Savezu se ostvaruje potpisivanjem ove Deklaracije. Taj potpis znači građansku obavezu zalaganja i borbe za principe i viziju koju ova Deklaracija nudi. Savez počiva na demokratskim principima, i svi koji potpisuju ovu Deklaraciju su međusobno jednaki. Ovo je prvenstveno Savez slobodnih građana, a zatim političkih i društvenih subjekata. Deklaracija insistira na jedinstvu i pravdi. Deklaracija počiva na idejama demokratije i tolerancije. Ona je usmjerena na budućnost koju sami stvaramo po volji i za potrebe građana Crne Gore. Potpisom na ovu Deklaraciju, svi mi, ali i oni koji dolaze, se obavezujemo da ćemo hrabro, istrajno, mudro, i odgovorno učiniti sve što je u našoj moći kako bi ostvarili promjene radi bolje budućnosti, a ta budućnost počinje danas. Na kraju, Deklaracijom objavljujemo, da je vrijeme vještačkih idola završeno a da vrijeme ideala nikada proći neće. Objavljujemo da je demokratija naše ime. Ujedinjujemo se, a ne dijelimo se oko ideala građanske države. Obavezujemo se da ćemo nakon promjena stvoriti bolje, pravednije društvo koje počiva na socijalnoj pravdi i solidarnosti, društvo u kome ćemo u slobodi i zajedništvu stvarati i graditi Crnu Goru na dobrobit naših građana i generacija koje dolaze.


Građanski savez za promjene    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Popunite obrazac ispod da biste potpisali ovu peticiju koju je napravio Građanski savez za promjene. Autor peticije će videti sve informacije koje prosledite putem ovog obrasca.


ILI

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook