Inicijativa "Hektar zemlje za svaku srpsku porodicu"

Parlamentu i Vladi Republike Srbije

Mi, potpisatelji ove peticije, građani i građanke Republike Srbije upućujemo zahtev Parlamentu i Vladi Republike Srbije da na sledećoj sednici Parlamenta raspravi odluku o stupanju na snagu uredbe "Hektar zemlje svakoj porodici" u sklopu Agrarne reforme, kojom se rešavaju problemi siromaštva, nezaposlenosti, kriminala, pada stope nataliteta, rasta stope razvoda, rasta uvoza prehrambenih proizvoda, tj. negativne bilansa odnosa uvoza i izvoza, zagađenja okoline, propadanja ruralnih područja, propadanja i neiskoristivosti plodne zemlje te kojom se ostvaruje blagostanje zemlje i njenih stanovnika.

Pozivamo vladu da uvede sledeću uredbu kao dio agrarne reforme, dugoročne strategije održivog razvoja i modernizacije sistema:

Dekret kojim se svakoj porodici daje na trajno raspolaganje hektar (ili dva jutra = 1,15 ha) plodnog zemljišta u državnom vlasništvu, sa građevinskom dozvolom i pravom nasleđivanja, a bez prava prodaje i dugoročnog iznajmljivanja, uz oslobođenje poreza na zemlju i sve što se sa te zemlje privredi. Time se postojećim privatnim zakupcima obustavlja zakup i dodeljuje vlasništvo. Površine u vlasništvu države oko kojih se vode pravni sporovi povrata zemljišta imaju se time povratiti - po hektar svakoj porodici.

Ovom se uredbom daje direktna odgovornost svakoj porodici da potpuno skrbi za sebe i da svoj deo domovine oplođuje i od njega napravi mali raj na zemlji, umesto da to očekuje od drugih, uključujući i od vlade. Kad svaka porodica napravi od svog hektara zemlje mali raj na zemlji, uz mnogobrojno takvih malih rajeva cela će se država pretvoriti u raj na zemlji.

Zahtevamo od Vlade da uvede zakonsku uredbu "Hektar zemlje svakoj porodici" koja je detaljno opisana u inicijativi portala Životne škole: http://www.zivotna-skola.eu/projekti/reforma.html


Talidari i Životna škola    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju


ILI

Vaša email adresa neće biti objavljena na našem sajtu. Međutim, autor peticije će videti sve informacije koje ste pružili u ovom obrascu.

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije24.com u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.
Facebook