Peticija za ukidanje "pauka" JKP Parking servis

  Dragi moji sugradjani, Verovatno su se mnogi od Vas već mnogo puta zapitali da li nas, u Beogradskom JKP „Parking Servis“, u saradni sa Saobraćajnom policijom, kroz naplatu „usluge nošenja“ automobila - pljačka.

Ja bih to pre оznačio „krađa automobila sa iznudom“! A zbog čega – objasniću Vam na mom primeru.

Dana 19.01.2016. u ulici Alekse Bačvanskog, u Beogradu, ispred broja 2, uklonjeno mi je vozilo. Pronašao sam ga  i preuzeo na parkingu JKP Parking Servis na Trgu Slavija. Odmah sam uredno platio novčanu kaznu i „uslugu“ prenosa vozila (jer drugačije ne bih dobio svoje vozilo). Posle toga, zatražio sam od službenika i dežurnog policajca Obrazloženje i fotografiju. Dobio sam odgovor da Obrazloženje mogu pročitati sa Rešenja koje je na vozilu, a da fotografiju mogu dobiti samo u slučaju da se žalim u Upravi saobraćajne policije u Ljermontovoj ulici. Po dolasku kući, konsultovao sam dva advokata. Oni su mi dali informaciju da je dužnost Službe JK Parking servis prilikom preuzimanja vozila da mi pokaže fotografije, ako to tražim. Pored toga, na Rešenju za ukanjanje vozila, poziva se na niz članova Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, zatim na nekoliko članova Pravilnika o načinu vršenja kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i povlašćenja, kao i na članove Zakona o opštem upravnom postupku. Jednom rečju, u Rešenju nigde nije bio naveden konkretni prekršaj niti razlog uklanjanja vozila. Očigledno je da je cilj bio da se zabašuri istina, i da se pozivanjem na niz dokumenata neuki građani dovedu u situaciju da im se smuči čitanje svih Zakona koji su navedeni da bi zato odustali od Žalbe. To je očigledan način da bih mogao da zasnovano pretpostavim da se veoma često protivpravno naplaćuju kazne i  „usluge“.

S obzirom da sam lekar, to bi bilo praktično isto - kao kada bih ja napisao svom pacijentu u svom Izveštaju da on boluje od obolenja koje je opisano u Poglavlju „Bolesti pluća“ u udžbeniku „Interna Medicina“ od Stanoja Stefanovića iz 1976. godine; - kao pravni lek, analogno medicinski lek – terapiju koja se navodi u Poglavlju „Lečenje“, istog Udžbenika; -  bez obzira što je možda reč o životu ili smrti mog pacijenta; Naravno, posle takvog ponašanja zasnovano bi moglo da se povede službeni postupak oduzimanja moje licence , jer bi se utvrdilo da ne znam da lečim!

S obzirom „da znam da lečim“ , dakle, vozilo sam parkirao u 8h i 15min u ulici Alekse Bačvanskog, na prostoru isped br. 2. Ta površina je bila u potpunosti prektivena snegom i ledom, kao i cela ulica. Ispred mene je bilo parkirano vozilo žute boje. Ono bi sigurno moralo da se vidi na službenim fotografijama, kao i još nekoliko vozila prekrivenih snegom. Na početku ulice nije bilo znaka za zabranu parkiranja vozila, već samo znak jednosmerne ulice. Iz ovakve očiglednosti, uverio sam se da je pomenuti prostor potpuno neupotrebljiv za pešake pa ga pešaci i ne koriste, jer vremenske prilike to onemogućavaju. Po vozilima prekrivenim snegom, koja su, takođe očigledno, tu bili parkirana danima bez pomeranja, zaključio sam i da u pomenutim vremeskim uslovima ništa ne sprečava parkiranje. Po vozilo sam došao posle sat vremena. Na tom mestu su i dalje ostala parkirana sva ista vozila. To su ona koja sam već pomenuo (mali žuti automobil i vozila prekrivena snegom). Samo nije bilo moga vozila. Iz razgovora sa policajcem, koji je bio u stražarskoj kućici na kraju ulice, ispred Albanske ambasade, saznao sam da je video kako „pauk“ odnosi belu Toyotu. Očigledno je da je neko iskoristio da tumači propise proizvoljno i da ukljanja vozila sa ovog mesta, jer je depo blizu, pa je moguće lako i brzo uklanjanje velikog broja vozila. Sasvim je jasno da je ostavljeno prazno mesto bilo „zamka“ za naivne građane. Verovatno se računa i da ljudi nemaju vremena da se žale, kad se već ne rešavaju mnogo drastičniji saobraćajni prekršaji. Takvim postupanjem, JP Parking Servis nije izvšavalo svoju osnovnu društvenu ulogu zbog koje je i osnovano – pomaganje u rešavanju problema u saobraćaju u Beogradu. Zato je verovatna pretpostavka da je ispoljavanje svoje uloge dimenzionisalo u rešavanju parcijalnog interesa samo potreba budžeta Grada ili – nekog još parcijalnijeg pojedinačnog interesa. Ceo postupak se, dakle, može posmatrati čak i kao neka vrsta iznude za „ukradeno“ vozilo. (Ali, da ostavimo to u nadležnosti advokata da okarakteriše ovakvo ponašanje).

Posle uložene žalbe i prigovora na selektivnost uklanjanja vozila pozvan sam na Službeni razgovor. Posle tog razgovora moje zaprepašćenje je bilo još veće. Uporno su me ubeđivali da nije postojala selektivnost u odlučivanju za odnošenje vozila. JK Parking servis se pravdao da oni odnose vozila po nalogu Saobraćajne policije, a ova policija - da izdaje nalog na osnovu dostavljenih fotografija radnika Parking servisa, a da pri tome, ispostavilo se, saobraćajni policajac niti je prisutan na terenu već radi iz kancelarije. Pored toga, radnik JP Parking Servis je u svojoj izjavi bezočno slagao da je jedino moje vozilo bilo parkirano „na trotoaru“. Pa gde ćete naći bolji način za manipulaciju!? To se i potvrdilo kada sam pogledao službene fotografije. Fotografije su tendenciozno napravljene iz takvog ugla da se ne sagledava realna situacija na terenu. Međutim, istoga dana i dan kasnije napravio sam fotografije koje to dokazuju. Ovo je naveden samo jedan od primera nelogičnih objašnjenja službenih lica na moja pitanja kao građanina. U svakom slučaju, znam da mnogi od sugrađana odustanu od isterivanja ovakvih nedoumica, zbog gubljenja vremena i rasprava potkrepljivanih svakojakim objašnjenjima koja vređaju svačiju inteligenciju i pozivanja na nepostojeće ili neprecizne akte.

Pošto svi pre ili kasnije odustajemo od Žalbe, jedino što možemo da očekujemo i da se nadamo je da odgovarajuće i kontrolne službe ili drugostepeni organi rade svoj posao i nalože da se ovakve „greške“ isprave. A one to većinom ne rade. Raduje me „ažurnost“ komunalnih službi. I sve bi to bilo lepo kada bi smo u zimskom periodu imali očišćena sva mesta za parkiranje koja se i naplaćuju. Ili kada bi se uklanjala vozila koja stvarno smetaju saobraćaju i deci koja idu u školu. A kako je u stvarnosti - to Vi moji dragi sugrađani dobro znate. Ja se, evo, „usudio“, pa – napisao. „Hrabar sam“ da napišem i još nešto – da treba utvrditi listu odgovornih službenih lica koja sa vitalno važnih javnih površina (zelenih na pr., za vreme fudbalskih utakmica) ne preduzimaju mere za uklanjanje vozila sa njih. Tako bi se, bar malo, ugledavši svoja imena u javnosti, zastideli od „komšiluka“ koji čitaja novine, pa dobija jutarnju informaciju da njihov komšija ne radi svoj posao.

Sa druge strane, kao građani imamo puno pravo da zahtevamo od JK parking Servis i Saobraćajne policije da ukloni vozila sa mesta gde je to stvarno neophodno i po Zakonu, a oni se ne usuđuju to to urade, a to im je posao.

U poslednjih godinu i po dana u više navrata sam slao zahteve za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila gde zaista ometaju saobraćaj, nalaze se na zelenim površinama ili smetaju deci da priđu trotoarom do škole. Ni na jedan zahtev ni saobraćajna policija ni JKP Parking servis nisu intervenisali. Izgovarali su se jedni na druge.

Naime, u njihovim odgovorima dokumentovano postoje mnoge nelogičnosti, a svaka strana se pravda nereagovanjem one druge.
    Tako na pr., u Odgovoru JP Parking-servis Zaštitniku građana br. 5131/1 od 17.05.2016. pišu:
    „Dakle, Preduzeće je ovlašćeno da u svom radu vrši razmenu podataka i informacija koje su od značaja za obavljanje komunalne delatnosti istog, dok je pri izricanju mera sankcija i neposrednog izvršavanja uklaljanja vozila sa javne površine obavezno da postupi po nalogu Saobraćajne policije odnosno Komunalne inspekcije opštine ili Grada.“
    Takođe potvrđujeu i sledeće:
    „ ... dok angažovanje ovog preduzeća na prenosu nepropisno parkiranih vozila iz ulica ..., zavisi od zahteva ovlašćenog organa koji sprovodi kontrolu poštovanja saobraćajnih i komunalnih propisa. Shodno tome, JKP „Parking servis“ će odmah po dobijanju zahteva za angažovanjem ... pružiti asistenciju nadležnom organu i, ... reagovati po dobijanju naloga za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila.“
    I što je najvažnije, u tom dopisu su decidni:
    „JKP Parking servis naglašava da ima obavezu i dovoljno kapaciteta da odgovori na sve pozive korisnika ... postupajući u skladu sa odlukama i nalozima nadležnih organa.“
    Isto tako u Odgovoru JP Parking Servis br. 36791/1 od 01.04.2016., upućenom inicijatoru ove peticije, doslovce je zapisano:
    „Preduzeće uklanja vozila sa javne površine postupajući po nalogu MUP-a i Komunalne inspekcije opštine ili Grada, i u obavezi je da za potrebe nalogodavca pruži uslugu odnošenja ili prenosa vozila, ...“

    Sa druge strane, Saobraćajna policija na moj Zahtev od 29.03.2016. upućen Upravi saobraćajne policije i JP „Parking Servis“, u Odgovoru Uprave saobraćajne policije br. 03/16/4/ broj: 454/16 od 30.05.2016. objašnjava deo suštine ovog problema:
    „Policijski službenici su u postupku kontrole saobraćaja u periodu od 05.04.2016. godine do 27.05.2016. godine višednevnim obilascima ulice Vodice zatekli nepropisno parkirana vozila duž cele ulice, nakon čega su u više navrata tražili asistenciju radnika JKP „Parking servis“ koji bi specijalnim vozilom trebalo po nalogu policijskih službenika Uprave saobraćajne policije da uklone vozila iz prekršaja, ali su svaki put od dežurnog dispečera JKP „Parking servis“ dobijali odgovor da nemaju raspoložive dizalice koje bi uputili u navedenu ulicu“.

    Neke stvari tu nisu jasne, ili – vrlo su jasne, pa dopuštaju postavljanje sledećih pitanja:
-    Kako JKP „Parking servis“ može da odbije zahtev organa po čijem nalogu je u obavezi da postupi, a da tvrdi Zaštitniku građana da odmah postupa po nalogu?
-    Kako može da tvrdi da ima dovoljno kapaciteta, a posle toga da se „vadi“ da nema „raspoložive dizalice“?
-    Kako to da problem u navedenoj ulici (koja je samo jedan od bezbroj primera u Gradu Beogradu) nije ni do danas rešen?
-    Ako nije bilo „raspoloživih dizalica“ tih dana, kako to da ih do danas nema?
-    Kako to da nema ni jedne „raspoložive dizalice“ za nošenje vozila sa zelenih površina oko stadiona baš u vreme kada se održavaju fudbalske utakmice?

    Logično, iz ovih, proisteklo bi tu još mnogo pitanja.

    Moguća zaključivanja koja se sama nameću kod nas građana jesu:
-    JKP „Parking servis“ radi samo u svom interesu u smislu ostvarivanja brzog profita odnošenjem vozila samo sa lokacija koje odgovaraju toj firmi, tj. Sa lokacija koje su blizu depoa, da bi tako mogli da odnesu što više vozila. (Uzgred, jedno pitanje od javnog značaja: kolika je plata Direktora tog preduzeća i koliki je prosek plata?);
-    Saobraćajna policija nema mehanizme da natera JKP „Parking servis“ da radi svoj posao za koji je osnovan;
-    Moguće je da i JKP „Parking servis“ i Saobraćajna policija rade u nekoj vrsti „dila“ i da se selektivno odnose vozila. (Ova poslednja varijanta bi bila najpogubnija za Grad Beograd, jer on zastupa interese svih građana. Na taj način se dovodi u pitanje vršenje vlasti, što uvek ima posledice na izborima.)

    Mogući zaključak je:

    Treba pokrenuti peticiju građana Beograda za ukidanje „usluga“ „pauka“, pa možda i JKP „Parking servis“.

 


Vladimir Kovčin    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju


ILI

Vaša email adresa neće biti objavljena na našem sajtu. Međutim, autor peticije će videti sve informacije koje ste pružili u ovom obrascu.

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije24.com u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.
Facebook