УКИДАЊЕ УСЛОВНИХ ПРЕДМЕТА за СЛУШАЊЕ МНМатематике1 МНМатематике2 и МНСрпског језика и књижевности2

Поштована,

Због превеликог броја условних предмета за слушаље предмета из наредне године који се налазе у Правилима основних студија и Режиму студија Учитељског факултета у Београду, а посебно односима међу предметима Математика I, Методика наставе математике II, Методика наставе математике II, Методике наставе српског језика и књижевности I и Методике наставе српског језика и књижевности II подносимо захтев за:

- укидање обавезе да положена Математикa I буде услов за слушање Методике наставе математике I, већ да се Методика наставе математике I може слушати (под слушањем се обухвата испуњавање свих предиспитних обавеза и њихово евидентирање) без обзира да ли је студент положио Математику I;

- омогућавање да студенти четврте године основних академских студија (обухвата и студенте који су у продуженој години) могу да полажу и Методику наставе математике I и Методику наставе математике II како би оба предмета положили исте године и стекли услов за упис на мастер;

- омогућавање да студенти четврте године основних академских студија (обухвата и студенте који су у продуженој години) могу да полажу и Методику наставе српског језика и књижевности I и Методику наставе српског језика и књижевности II како би оба предмета положили исте године и стекли услов за упис на мастер.

Молимо Вас за ургентно уношење ових промена у најкраћем могућем року у Правила основних студија и Режим студија како би нове промене важиле за студенте који академске 2017/2018. године уписују четврту или продужену четврту годину.

У прилогу достављамо списак студената који су сагласни са овим захтевом.

 

Potpišite peticiju


ILI

Autor peticije će videti sve informacije koje prosledite putem ovog obrasca.
Facebook