Peticija za povlačenje Nacrta UP Kasarna Morača i definisanje drugačijeg programskog zadatka za izradu novog plana, u kome bi prostor Kasarne bio namijenjen isključivo rekreativnim i javnim sadržajima

Flajer_A4_format_za_štampu-1.png

Mi, dolje potpisani građani i građanke, tražimo da Glavni grad – Podgorica, u što kraćem roku u potpunosti odbaci Nacrt/Predlog Urbanističkog projekta “Kasarna Morača“ i uz šire konsultacije sa građanima definiše drugačiji programski zadatak za izradu novog Nacrta UP “Kasarna Morača“, u kome bi navedeni prostor bio namijenjen isključivo rekreativnim i javnim sadržajima.

Prostor nekadašnje kasarne “Morača” jedan je od najljepših i najatraktivnijih djelova naše Podgorice. Prostire se na površini od 12,2 hektara, pokrivenoj šumom čempresa i drugog drveća, starog i do pedeset godina. Na tom prostoru su, tokom 1905. godine, podignuti objekti nekadašnje Kasarne koji se zbog neodržavanja nalaze u prilično lošem stanju.

Umjesto da gradska uprava uloži minimalna sredstva da uredi navedeni prostor, renovira objekte iz vremena kralja Nikole i iskoristi ih kao kulturne sadržaje, dodatno oplemeni postojeću šumu i postavi potrebni mobilijar, ona je odabrala lakši i neodgovorniji put, da se navedeni prostor “urbanizuje“, proda nekoj od velikih građevinskih kompanija i bespovratno devastira.

Naime, Glavni grad je predložio Nacrt Urbanističkog projekta “Kasarna Morača“, kojim se na prostoru Kasarne predviđa:

•     skoro 150.000 kvadratnih metara gradnje, na svega 8 hektara zemljišta. Poređenja radi: svi stambeni objekti Bloka V imaju 150 hiljada kvadrata stanogradnje, ali na čak tri puta većoj površini od Kasarne “Morača” (na 24 hektara);
•     izgradnja stambenog bloka sa svega 7.38 m2 zelenih površina po korisniku, iako kriterijumi propisuju najmanje 25 m2;
•     rušenje svih 15 zgrada nekadašnje Kasarne;
•     izgradnjq dvoetažnih podzemnih garaža duž 80% prostora Kasarne, uprkos svim postojećim infrastrukturnim ograničenjima, zbog kojih će doći do uklanjanja gotovo čitavog zelenog pojasa, većine čempresa i drugog drveća.

Navedenim planom, građani nemaju bilo kakve koristi od pretvaranja zelene oaze Kasarne, u još jedan novi, betonski stambeni kvart. Prostor je lišen svake društvene upotrebe, jer se na njemu planira izgradnja isključivo stambenih i poslovnih objekata, od koje koristi imaju samo velike građevinske kompanije koje će prodati stanove i izvući profit.

Zbog toga, postavljamo logično pitanje: zbog čega Glavni grad žuri da “urbanizuje“ i proda vrijedno zemljište, ukoliko građani od tog posla nemaju baš nikakve koristi? Da li je kratkoročni profit, koji će gradska uprava ostvariti od prodaje zemljišta i komunalnog opremanja, toliko važniji od drugačijeg uređenja Kasarne i stvaranja najljepšeg gradskog parka, sa šetalištem uz rijeku, muzejima, ljetnjom pozornicom i svim drugim potencijalnim sadržajima?  

Ukoliko znamo da u urbanom jezgru grada postoji preko 10 hiljada stanova viška, a da se do 2025. godine projektuje dodatnih 35 hiljada stanova više nego što to iziskuju potrebe građana, prema zvaničnim demografskim procjenama, zbog čega ne bi zaštitili prostor Kasarne i upodobili ga korišćenju svih građana ovog grada - filmskim projekcijama, obrazovnim i kulturnim manifestacijama, sportskim i rekreativnim događajima, kao i mnogim drugim neophodnim sadržajima.

Uz to, važno je naglasiti:

•     da gradska uprava NIJE konsultovala građane Mjesne zajednice “Nova varoš“,a kamoli druge građane Podgorice, prije nego što je definisala programski zadatak i krenula u izradu plana;
•     da se predloženom podjelom urbanističkih parcela (UP1 i UP2) omogućuje privatnom vlasniku manjeg dijela parcele UP2 (kompaniji „Anekretnine“ ili nekoj od građevinskih kompanija), da prostim zahtjevom za dokompletiranje urbanističke parcele - otkupi gradsko zemljište bez bilo kakvog tendera i tako zaradi milione eura;
•     da namjena „centralne djelatnosti“, koju je za prostor Kasarne propisao plan višeg reda, samo u IZUZETNOM slučaju predviđa izgradnju stambenih i poslovnih objekata, dok se Nacrtom plana na čak 57.3% od ukupne površine planira - stanovanje;
•     da je način usvajanja planske dokumentacije (kao „zakona u oblasti urbanog planiranja“), potpuno pogrešan, neozbiljan i isključivo podređen profitu. Jer kao što se Krivični zakonik ili ZUP ne mogu mijenjati na tenderu, sa cijenom kao jedinim kriterijumom za izbor ponude, tako se ne može uređivati ni prostor;
•     da je cilj gradske uprave da obeshrabri građane i onemogući njihovo učešće u kreiranju lokalnih politika, kako bi uz manje otpora usvajali štetne odluke, prodavali gradsko zemljište i uništavali našu Podgoricu!

Park, zelenilo, ljetnja pozornica, muzeji, šetalište uz Moraču i brojni drugi kulturni sadržaji ili beton, parking, stambene zgrade i profit za građevinske kompanije.

 

TI ODLUČUJEŠ.

 

OVO JE NAŠ GRAD.
POBIJEDIĆEMO!

Flajer_A4_format_za_štampu-42.png


Luka Rakčević    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Luka Rakčević da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije24.com u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook