Aktiviranje Mesne Zajednice Požega!

Mesna zajednica je hijerarhijski najniža državna institucija, odnosno organizacioni oblik koji bi običnom stanovniku jedne opštine trebalo da omogući da utiče na život zajednice u kojoj živi – kroz određeni oblik konstruktivne saradnje sa nosiocima lokalne vlasti. Svedoci smo činjenice da Mesna zajednica Požega u svojoj integralnoj ulozi ne funkcioniše i da je u potpunosti paralizovana, a dokazi za to su egzaktni: nepostojanje godišnjeg Plana rada, Finansijskog plana i Odluka o raspolaganju sredstvima. Takođe, nejasno je da li su konstituisani organi Mesne zajednice Požega i ko su članovi Odbora Mesne zajednice, Predsednik Odbora Mesne zajednice Požega, kao i njen sekretar. S tim u vezi, a kako bi Mesna zajednica Požega oživela i preuzela predviđenu ulogu posrednika u pokretanju zajedničkih inicijativa za poboljšanje uslova života zajednice ka višim instancama, stanovnici Opštine Požega svojim potpisom potvrđuju nameru da se ovo pitanje pokrene.


Inicijativa za Požegu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Inicijativa za Požegu da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije24.com u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook