ИЗМЕНИМО НЕУСТАВНИ ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА!

ПЕТИЦИЈА УДРУЖЕЊА КОРИСНИКА СТАНОВА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ СРБИЈЕ (УКСУПВ) ЗА УКИДАЊЕ ОДНОСНО ИЗМЕНУ НЕУСТАВНИХ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА* (* - у даљем тексту: Закон)

 

Грађани Србије, апелујемо да се придружите потписницима ове петиције којом изричито захтевамо:  

1)       Хитно укидање неуставних одредби чл.140 Закона којима се уводе драстично више, практично тржишне закупнине за станове у којима живимо, чиме се дерогирају наша законом стечена права. Увођењем ових неуставних одредби наш положај закупаца постаје лошији од положаја подстанара;

2)       Допуну Закона којом би, уместо исељења и пресељења, била успостављена законска могућност откупа станова у којима живимо под повољним условима, како би тиме на праведан начин био изједначен наш положај са положајем стотина хиљада грађана Србије и бивше СФРЈ који су под веома повољним условима откупили станове у друштвеној својини;

3)       Укидање неуставних одредби чл.140 Закона које дефинишу критеријуме за доделу стана за пресељење и враћање на снагу одредби претходног Закона о становању (1992) који дефинишу критеријуме одговарајућег стана за пресељење закупаца (просторност, локација, квалитет стана);

4)       Укидање неуставних одредби чл.140 Закона којима се право на стан, односно на пресељење у други стан, губи уколико закупац поседује било какав стан или кућу било где на територији Србије;

5)       Хитно уједначавање судске праксе по питању правног третмана закупаца рођених након 29.07.1973. године, односно оних чланова породичног домаћинства некадашњих закупаца који су станове наставили да користе након 29.07.1973. године и обавезну законским одредбама предвиђену ревизију свих судских одлука донетих на штету тих лица;

6)       Укидање неуставних одредби чл.140 Закона којима се власнику стана даје право да 2 пута годишње улази у стан у коме живимо ради увида у начин његовог коришћења.  

 

Укратко о нашем Удружењу:

УКСУПВ - Непрофитно удружење станара, једино репрезентативно те врсте, које је активно и регистровано од 1990. године а које за циљ има, пре свега, заштиту права и интереса неколико хиљада припадника егзистенцијално угрожене популације тзв. ''заштићених станара'',  станара који живе у становима у својини физичких лица на  основу станарског права које су стекли у складу са законом, као и сви други тадашњи носиоци станарског права, а које им је без правног основа укинуто. У оквиру Удружења, између осталог, боримо се за исправљање вишедеценијске неправде која нам је нанета тражећи изједначавање наших права са правима бивших носилаца станарских права на друштвеним становима који су имали право повољног откупа станова које су добили.  

 

О томе ко су тзв. ''заштићени станари'' и о њиховим егзистенцијалним проблемима сазнаћете више на сајту Удружења чији линк се налази ниже:

Сајт УКСУПВ   

 

Укратко о проблемима којима смо изложени:

Нови Закон одузима легално стечена станарска права која представљају облик својинских права тако што под паролом наводног исправљања непостојећих неправди награђује власнике станова омогућавајући им неосновано богаћење на рачун закупаца које обавезујућим исељавањем и наметањем драконских закупнина претвара у социјалне случајеве. Напомињемо да се у највећем броју случајева ради о власницима станова који су станове купили од оригиналних власника као неусељиве без права коришћења и по многоструко нижој цени, уз законску обавезу да, уколико желе да се у исти и уселе, станарима морају обезбедити ОДГОВАРАЈУЋИ стан. Држава тим власницима ништа није одузела па им ништа ни не дугује. Такође, по нашем мишљењу, неуставно и противправно, Закон станарима не признаје никаква вишедеценијска улагања, а да не говоримо о порезу на непокретност коју деценијама плаћамо иако нисмо власници. У својим предузећима третирани смо као стамбено обезбеђени па никада нисмо имали право да конкуришемо за добијање друштвеног стана. Истовремено, по основу радног односа стан су од државе добиле и потом врло повољно откупиле стотине хиљада запослених суграђана. Овај дубоко противуставни и неправедни Закон супротан одредбама важеће европске регулативе угледао је светлост дана уз усрдну сарадњу лобија приватних власника – шпекуланата и корумпираних чиновника који су га за рачун моћних лобија и појединаца креирали.


Игор Јаковљевић    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Игор Јаковљевић da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije24.com u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook